Jesteśmy jedną z najstarszych i najdłużej działających szkółek w Polsce. W okresie przedwojennym należały one do największych w kraju i zaopatrywały w drzewa i krzewy oraz inne rośliny wszystkie jego rejony. Dobrze znane były też zagranicą. 

Szkółki zostały założone przez Jana Slaskiego w 1920 roku w Broniszowie. Obecnie firmę prowadzą następne pokolenia: córka i wnuczka założyciela.

Jan Slaski był prekursorem nowoczesnego szkółkarstwa i sadownictwa w Polsce, wprowadzając już w okresie przedwojennym nowe metody mnożenia drzew owocowych na nieznanych wcześniej podkładkach wegetatywnych, zalecał do nasadzeń drzewka 2-letnie półpienne i niskopienne oraz karłowe, w miejsce sadzonych wówczas drzew wysokopiennych , starszych. Był też autorem wielu publikacji specjalistycznych oraz podręczników szkółkarskich i sadowniczych popularyzujących nową wiedzę o roślinach i ich uprawie.

W okresie powojennym Jan Slaski przeniósł szkółki do Krakowa, zachowując poprzednie działy produkcji roślin - cały czas unowocześniając metody produkcji, wprowadzając np. już przed wielu laty szczepienie zimowe roślin i uprawę roślin w kontenerach - co umożliwia wysadzanie ich przez cały okres wegetacji. 

Obecnie do produkcji wprowadzamy coraz to nowe gatunki i odmiany wzbogacając asortyment roślin. Można się z nimi zapoznać w naszych corocznych ofertach. Prowadzimy sprzedaż wysyłkową i na miejscu w naszych szkółkach.